Tutaj jesteś Kultura i oświata „Budowa boisk wielofunkcyjnych w...

Aktualności - Kultura i oświata

03-09-2018

„Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie”

Zdjęcie Artykułu

Powiat Rycki przez ostatnie lata sukcesywnie rozwijał bazę sportowo dydaktyczną w swoich szkołach. W większości na terenie Powiatu Ryckiego wybudowano boiska wielofunkcyjne, które służą do rozwoju dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym. Jedną z ostatnią szkół, która nie posiada boiska wielofunkcyjnego jest właśnie ZSZ Nr 1 w Dęblinie.

Po odmowie dofinansowania ze strony Ministerstwa Sportu, postanowiono że boisko zostanie wybudowane ze środków własnych powiatu Ryckiego. Na ten cel w budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę ponad 1,5 mln. zł.

Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to działania, które dla samorządu powiatu ryckiego są jednymi z ważniejszych zadań – mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło - Nowy obiekt sportowy będzie służył całej społeczności szkolnej w kontekście rozwoju i promocji kultury fizycznej wśród młodzieży. Jestem przekonany, że boisko będzie spełniać oczekiwania młodych sportowców, stanowiąc doskonałe zaplecze dla rozwoju ich pasji i zainteresowań.

    W dniu 22 lutego 2018 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach wyżej wymienionego zadania. Termin składania ofert mijał 12 marca 2018 r. Do tego dnia ofertę złożyło
czterech Wykonawców a przetarg wygrała firma „Eurocourt”  Sp. z o.o. z Radomia. W dniu 24 maja 2018 r. podpisano umowę oraz protokolarnie przekazano teren budowy, zaś pierwsze roboty zaczęły się na początku czerwca 2018 r. Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec września 2018 r.

Zakres inwestycji przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie obejmuje w szczególności:

 1. budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
 2. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (obejmującego boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszowej, dwa boiska do piłki siatkowej) wraz z ogrodzeniem panelowym i piłko chwytami
 3. budowę bieżni liniowej 4-torowej o długości 60 m i nawierzchni poliuretanowej,
 4. budowę rzutni do pchnięcia kulą;
 5. budowę skoczni do skoku w dal;
 6. budowę boiska do piłki plażowej;
 7. rozbiórkę istniejących ogrodzeń oraz budowę nowego ogrodzenia terenu przeznaczonego dla obiektów sportowych
 8. budowę placu apelowego w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej;
 9. budowę niezbędnych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej;
 10. rozbiórkę budynku rowerowi;
 11. rozbiórkę dotychczasowych obiektów sportowych;
 12. zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w elementy małej architektury typu kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

„Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie”

Powrót