Tutaj jesteś Kultura i oświata Powiatowe Obchody Dnia Edukacji...

Aktualności - Kultura i oświata

19-10-2018

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Zdjęcie Artykułu

15 października br. w kinie „Renesans” w Rykach odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Stanisław Jagiełło Starosta Rycki, wśród których był m.in.: Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, ks. kan. Krzysztof Czyrka – Dziekan Dekanatu Ryckiego, Stanisław Włodarczyk – Wicestarosta Rycki, Stanisław Miłosz – członek Zarządu Powiatu, Antoni Całka – członek Zarządu Powiatu, Jarosław Szlendak – kierownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie, dyrektorzy szkół i poradni, a także nauczyciele i przedstawiciele samorządów uczniowskich.

Wyrazy uznania należą się wszystkim: dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi. Każdy, bowiem bez względu na stanowisko w szkole, w placówce oświatowej, w administracji, ma swój udział w kształtowaniu osobowości ucznia. Z pewnością nauczyciel podejmuje zadania najbardziej odpowiedzialne, często niełatwe, na nim przecież ciąży obowiązek przygotowania ucznia do egzaminów maturalnych i zawodowych. On musi zainteresować młodego człowieka swoim przedmiotem, dobierać różnorodne metody i środki, aby dotrzeć do niego, pomóc mu przezwyciężyć trudności w opanowaniu wiedzy, motywować go i wspierać – mówi Stanisław Jagiełło, Starosta Rycki –Wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty życzę wielu sił w wypełnianiu trudnych obowiązków pedagogicznych, powodzenia w realizacji ambitnych planów edukacyjnych, wychowawczych i administracyjnych, sukcesów w zdobywaniu kolejnych stopni awansu, a na co dzień pomyślności i wdzięczności uczniów. 

Życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz osób związanych z oświatą złożył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta. Wicemarszałek wręczył również Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla Artura Pacholskiego (nauczyciel w ZSZ nr 1 w Dęblinie) i Dariusza Piwońskiego (nauczyciela w ZSZ nr 2 w Dęblinie) za wieloletnią działalność w dziedzinie upowszechniania i promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy pedagogicznej Starosta Rycki uhonorował następujących pedagogów:

  1. Danutę Miszczak – nauczyciela biologii i wychowania do życia w rodzinie w I LO
    w Rykach,
  2. Artura Kryczkę – kierownika warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 2 w Rykach,
  3. Agatę Okleja – Lewczyk – wicedyrektora w ZSZ Nr 2 w Rykach,
  4. Artura Misiaka – nauczyciela matematyki w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
  5. Małgorzatę Wilk – nauczyciela informatyki i matematyki w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
  6. Agnieszkę Ratyńską– wychowawcę w internacie w Zespole Szkół w Sobieszynie,
  7. Dominikę Miturską– logopedę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach.

Uroczystość uświetnił koncert z Okazji Roku Herbertowskiego, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rykach. Poezję Herberta zaprezentowała Dominika Świątek przy akompaniamencie Konrada Kubickiego.

 

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Powrót