Tutaj jesteś Kultura i oświata Obóz szkoleniowy

Aktualności - Kultura i oświata

16-05-2019

Obóz szkoleniowy

Zdjęcie Artykułu

W dniu 8 maja 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do organizacji obozu szkoleniowego dla uczniów Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Jest to kolejny etap realizacji przez szkołę „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa” w ramach Pilotażowego Programu dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Na mocy podpisanej umowy szkoła otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 10 219,50 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów organizacji obozu szkoleniowego. Na składają się koszty transportu, koszty całodziennego wyżywienia dla uczestników obozu, koszty zakwaterowania.

Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny środków finansowych na realizację tego zadania w wysokości 20% całości środków przewidzianych na jego realizację, tj. kwotę 2 043,90 zł.

Obóz szkoleniowy zostanie przeprowadzony w Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Weźmie w nim udział 34 uczniów II klasy wojskowej.

 

Powrót