Tutaj jesteś Kultura i oświata Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”...

Aktualności - Kultura i oświata

24-05-2019

Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Zdjęcie Artykułu

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w pełnym miłości, bezpiecznym domu. Jeżeli jednak rodzice nie mogą zapewnić mu prawidłowej opieki, wtedy muszą pomagać odpowiednie instytucje. Wówczas zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie takiemu dziecku poza jego rodziną biologiczną. Właśnie wtedy dziecko potrzebuje rodziny zastępczej.

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się 22 maja br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W wydarzeniu uczestniczyła delegacja z Powiatu Ryckiego w osobach: Pani Monika Kośmińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Pani Teresa Flak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, a także Państwo Zofia i Roman Jońscy oraz Grażyna i Mieczysław Jakubcowie - spokrewnione rodziny zastępcze.   

Podczas uroczystości Wicewojewoda powiedział - Przysłowia są mądrością narodu, a jedno z najstarszych mówi o wartości rodziny. Mówi o tym, ze rodzina jest najcenniejsza. Na początku ta, w której się rodzimy, a później ta, którą tworzymy. W zdecydowanej większości polskie rodziny to model tradycyjny: mama, tato i dzieci. Taki model jest najlepszym sposobem wychowania, przygotowania do życia kolejnych pokoleń. Ale są również sytuacje wyjątkowe, spowodowane nieraz zawinieniem tych, którzy dają życie, ale również sytuacjami niezależnymi od  rodziców.

W ramach podziękowania rodzice zastępczy otrzymali wyróżnienia i kwiaty oraz zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie, a formacja tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA zatańczyła m. in. walca angielskiego i inne tańce towarzyskie. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano m.in. na temat psychologicznych aspektów opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziny biologicznej.

PCPR w Rykach

Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Powrót