Tutaj jesteś Kultura i oświata VIII edycja Powiatowego Alertu...

Aktualności - Kultura i oświata

24-10-2019

VIII edycja Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego

Zdjęcie Artykułu

18 października br. w Centrum Ogrodniczym Daglezja na Zielonej w Rykach odbyło się podsumowanie VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego.

Alert Ekologiczno-Zdrowotny jest przedsięwzięciem długofalowym, realizowanym przez placówki oświatowe różnego szczebla edukacji.
Głównym celem działań alertowych jest kształtowanie świadomości ekologicznej, zdrowotnej i społecznej wśród dzieci i młodzieży.
W roku szkolnym 2018/19 do udziału w VIII edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego zgłosiło się 15 placówek oświatowo-wychowawczych, w tym:
 1. W kategorii: szkoły podstawowe do 100 uczniów:
  • Zespół Placówek Oświatowych w Swatach,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Owni,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi.
 2. W kategorii: szkoły podstawowe ponad 100 uczniów:
  • Szkoła Podstawowa i. Polskich Noblistów w Kłoczewie,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 i. Marii Skłodowskiej - Curie w Dęblinie,
  • Zespół Placówek Oświatowych i. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bobrownikach,
  • Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych.
 3. W kategorii: szkoły ponadpodstawowe:
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rykach,
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Dęblinie.
 4. W kategorii: Ośrodki Specjalne:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie.
 
W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Pan Dariusz Cenkiel, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach Pani Grażyna Rybak, Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Pani Hanna Jończyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w Urzędzie Miasta Dęblin Pani Justyna Ochota oraz dyrektorzy, nauczyciele, młodzież i dzieci ze szkół biorących udział w alercie.
 
Wicestarosta Rycki złożył podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład i zaangażowali się w realizację zadań na rzecz ochrony środowiska naszego powiatu, jak również promocji zdrowia. Podkreslił, jak ważną rolą dla naszego życia i zdrowia jest czyste środowisko, dbałość o jego stan i wygląd: Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać konsekwencji pewnych działań – powiedział Pan Dariusz Cenkiel Wicestarosta – obecnie kładzie się ogromny nacisk na wzmacnianie więzi ludzi z przyrodą i uświadamianie społeczeństwu o naszej odpowiedzialności za przyrodę, środowisko, naszą planetę. Państwo to zadanie doskonale realizujecie poprzez promocję postaw ekologicznych wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców w powiatu ryckiego, za co serdecznie dziękuję.
 
W trakcie uroczystości wręczono podziękowania oraz informacje o przyznanych nagrodach w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Ryk, Burmistrz Miasta Dęblin, Wójt Gminy Kłoczew oraz Wójt Gminy Ułęż.
 
Dziękujemy samorządom, które aktywnie uczestniczą w powyższym przedsięwzięciu i nagradzają szkoły za ich działania. Szczególne podziękowania kierujemy do właścicieli Centrum Ogrodniczego Daglezja na Zielonej za pomoc przy realizacji uroczystości podsumowania konkursu i udostępnienie niezwykle urokliwego miejsca.
 
Dziękujemy Szkole Podstawowej w Swatach za przygotowanie części artystycznej, która bardzo się wszystkim podobała. Publiczność była zachwycona pokazem mody ekologicznej, występem solistek oraz bardzo energetycznym tańcem.

VIII edycja Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego

Powrót