Tutaj jesteś Kultura i oświata 101. Rocznica Odzyskania przez Polskę...

Aktualności - Kultura i oświata

13-11-2019

101. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Rykach odbyły się Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 101. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem pieśni patriotycznych oraz pokazem wojskowych zajęć taktycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Sobieszynie. Następnie w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach została odprawiona Mszą Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. kan. Stanisław Chodźko, proboszcz parafii w Rykach.
 
Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „Bojownikom o Wolność Ojczyzny”.
 
Wystąpienie okolicznościowe z okazji narodowego święta wygłosił Starosta Rycki Dariusz Szczygielski: Zarówno w 1918 r. jak i 1989 r. społeczeństwo polskie było zróżnicowane politycznie, a przywódcy ze sobą konkurowali. Jednak w tych najważniejszych chwilach potrafili wznieść się ponad swoje  ambicje, ponad interesy swoich formacji partyjnych, ponad podziały historyczne. Dzień Niepodległości był zawsze świętem łączącym powagę i szacunek dla twórców państwa, z okazywaniem emocji i radości. Na pięknych biało-czarnych zdjęciach z czasów II Rzeczypospolitej nie widać biało-czerwonych kolorów, ale widać radość z wolności i dumę z Polski. Dzisiaj przypinając narodową kokardę w żywych barwach, bierzemy udział w tym samym święcie i nie bójmy się okazywać swojej radości i dumy. Jeszcze raz oddając hołd twórcom niepodległej Rzeczpospolitej pragnę zapewnić, iż dzieło ich będziemy kontynuować na miarę naszych umiejętności i dla dobra przyszłych pokoleń - powiedział Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, który przypomniał również historię walk wyzwoleńczych, jakie toczyły się w listopadzie 1918 r. na terenie Powiatu Ryckiego.
 
Uroczystości miały charakter patriotyczno-religijny z ceremoniałem wojskowym który, w postaci warty honorowej, apelu pamięci oraz salwy honorowej, zapewnili żołnierze 1. Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Romualda Traugutta w Dęblinie. Wartę pełnili również uczniowie „klasy wojskowej” z ZS w Sobieszynie. W geście upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 r. pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny” licznie przybyłe delegacje m.in. organizacji kombatanckich, władz samorządowych, organizacji politycznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki. Od społeczności powiatu ryckiego wieniec złożyli: Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu, Elżbieta Kuchnio – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Sylwia Sieraj –Radna Rady Powiatu Ryckiego.
 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli posłuchać wiązanki pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach.
 
PODZIĘKOWANIA
 
Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za udział i uczczenie swoją obecnością narodowego święta. Dziękujemy:
 
Księdzu Kanonikowi oraz Księżom prefektom parafii w Rykach za odprawienie uroczystej mszy świętej i wygłoszenie homilii,
 
Pocztom Sztandarowym za uświetnienie uroczystości,
 
Kompanii Honorowej 1 Batalionu Drogowo-Mostowego im. Romualda Traugutta w Dęblinie za piękną wojskową oprawę naszego narodowego święta,
 
Liturgicznej służbie ołtarza za asystę podczas Eucharystii,
 
Władzom samorządowym, organizacjom kombatanckim, politycznym, społecznym, zakładom pracy, uczelniom, placówkom oświatowym za udział i złożenie kwiatów,
 
Burmistrzowi Ryk Jarosławowi Żaczkowi za pomoc organizacyjną,
 
Komendzie Powiatowej Policji za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa,
 
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie za pokazy, zabezpieczenie przemarszu oraz wystawienie warty honorowej,
 
Komendzie Hufca ZHP w Rykach, harcerzom za wystawienie warty honorowej i pomoc organizacyjną,
 
pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach za pomoc organizacyjną,
 
pracownikom Starostwa Powiatowego za udział i organizację uroczystości.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za liczne uczestnictwo w uroczystości.
 
Wicestarosta Rycki Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Rycki
Dariusz Cenkiel  Piotr Łysoń Dariusz Szczygielski
           
                                              
                                                             
Powrót