Tutaj jesteś Kultura i oświata Ślubowanie klas mundurowych

Aktualności - Kultura i oświata

25-11-2019

Ślubowanie klas mundurowych

Zdjęcie Artykułu

17 listopada 2019 r. uczniowie klas mundurowych (policyjnej i wojskowej) funkcjonujących w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie złożyli uroczyste ślubowanie. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Dariusz Szczygielski– Starosta Rycki, Piotr Łysoń– przewodniczący Rady Powiatu w Rykach, Barbara Pawlak- wójt Gminy Ułęż, podinsp. Piotr Długaszek z KPP w Rykach i płk. Janusz Pilzak– dyrektor Biura ds. Budowy Nowej Siedziby Wojska Polskiego.

Uroczystości poprzedzone były zgrupowaniem, tradycyjnie koordynowanym przez ppor. Macieja Wardeńskiego, wspieranego przez: kpr. pchor. Michała Misia, kpr. pchor. Mateusza Frankowskiego, kpr. pchor. Jakuba Łukaszuka i st. szer. Aleksa Chojnackiego.
 
Wobec bardzo licznie zgromadzonej społeczności szkolnej (na uroczystość przybyły całe rodziny) ponad 100 osobowa grupa pierwszoklasistów powtarzała za dyrektorem szkoły słowa zapisanej w Ceremoniale szkolnym przysięgi:  „…My uczniowie klas pierwszych ślubujemy: Stać na straży dobrego imienia Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie (…) Strzec honoru klas mundurowych (…) dochować wierności ideałom I uniwersalnych wartościom takim jak Patriotyzm, odpowiedzialność za drugiego człowieka…”. Zaszczytu ślubowania na sztandar dostąpili: Emila Wójtowicz, Patryk Rudzki, Łukasz Babik i Wojciech Sobocik.
 
Podniosła uroczystość rozpoczęła się od odśpiewani hymnu, którego wykonanie najlepiej zrecenzowała goszcząca na uroczystości wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak mówiąc: że ani Napoleon, ani Piłsudski nie powstydziliby się takiej armii. Potwierdzeniem tych słów, jest wypowiedź mamy Michała Łapki- Iwony, która niezwykle wzruszona stwierdziła: że lepszego wykonania hymnu, nigdy nie słyszała. Gratulacje dla składających tego dnia ślubowanie złożył Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, który podkreślił potrzebę kształtowania w młodych ludziach patriotyzmu.
 
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości podczas, której składający ślubowanie zostali pasowani na ucznia przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ślósarza, a z  rąk ppor. Wardeńskiego otrzymali pagony, pokaz swoich umiejętności zaprezentowali uczniowie szkoły. W pierwszej odsłonie wystąpił szkolny chór, który pod kierownictwem Krzysztofa Piątka wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Niezwykłe wrażenie zrobił na zgromadzonych występ Wojciecha Sobocika, który przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewał pieśń Dziś do Ciebie przyjść nie mogę..
 
Niedzielna uroczystość była również okazją do zaprezentowania umiejętności wyćwiczonych podczas zajęć ze sztuk walki. Marzena Talar, Katarzyna Olszewska, Daniel Winnicki i Mateusz Grzechnik wraz ze swoim instruktorem Kamilem Wasiłkiem zaprezentowali niezwykle przedstawienie obfitujące w chwyty, pady i uderzenia. To niezwykłe widowisko zostało nagrodzone gromkimi brawami
 
Zwieńczeniem uroczystości był plenerowy pokaz, podczas którego młodzież zaprezentowała zebranym: rolowanie, które wcześniej ćwiczone było podczas zgrupowania, ochrony i ewakuacji VIP-a, a także elementów pierwszej pomocy.
 
Ta niezwykła uroczystość na długo zapisze się w pamięci uczniów i ich rodzin. Podsumowując trzydniowe zgrupowanie Magdalena Kozieł, Paulina Witek i Amelia Żak stwierdziły: mimo zmęczenia i stresu jesteśmy z siebie dumne i szczęśliwe.
 
Mamy nadzieję, ze tegoroczni pierwszoklasiści, pójdą w ślady starszych kolegów i już za rok dołączą do elitarnej grupy Certyfikowanych Klas Mundurowych MON.
 
Wojciech Niedziółka

Ślubowanie klas mundurowych

Powrót