Tutaj jesteś Powiat Edukacja

Edukacja

Na terenie  Powiatu Ryckiego istnieje rozbudowana sieć instytucji oświatowych. Absolwenci szkół gimnazjalnych mają zapewnione doskonałe warunki do nauki w dziewięciu szkołach ponagimnazjalnych, oferujących nowoczesne profile kształcenia. Dla sześciu z nich organem prowadzącym jest Powiat Rycki.

W Dęblinie i w Rykach funkcjonują również szkoły wyższe, kształcące studentów z obszaru całego kraju. Najdłuższą tradycję posiada Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, zwana „Szkołą Orląt”, kształcąca zarówno specjalistów wojskowych jak i cywilnych. Natomiast w Rykach funkcjonuje Lubelska Szkoła Wyższa, której tradycje sięgają roku 1997.

Na terenie Powiatu funkcjonują także szkoły niepubliczne dla dorosłych oraz dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Rykach i w Dęblinie.

 

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna kształcenia ponadgimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 zawiera pełne informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rycki. Szeroki wachlarz zawodów na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz oferta liceum ogólnokształcącego powinna w pełni zaspokoić potrzeby tegorocznych absolwentów gimnazjów w zakresie edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym.
 
Po raz kolejny prowadzimy na terenie Powiatu Ryckiego elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych, do którego przystąpiły wszystkie szkoły gimnazjalne  i ponadgimnazjalne z terenu naszego powiatu. Dzięki tej formie naboru gimnazjaliści mają stały dostęp do aktualnej oferty szkół oraz natychmiastową informację o wynikach naboru. 
 
Szczegółowa informacja o liczbie oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 znajduje się w załączniku - Uchwała Zarządu Powiatu.
 
Informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz naboru można również uzyskać bezpośrednio w szkołach, na stronach internetowych szkół oraz na stronie internetowej: