Tutaj jesteś Powiat Gminy Powiatu Gmina KŁOCZEW

Gminy powiatu

Gmina KŁOCZEW

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy:
Zenon Stefanowski 2010-2014
Adam Kasprzak 2002-2010
Zygmunt Beczek 1991-2002

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Cąkała 2010–2014
Irena Syczewska Syroka 2006 –2010
Zenon Stefanowski 200 –2006
Stefan Opaliński 1998–2002

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Kłoczew położona jest w odległości 12 km od Ryk, w pobliżu drogi krajowej nr 17 o znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa-Lublin. Graniczy z sześcioma gminami: Trojanów, Żelechów, Wola ysłowska, Krzywda, Nowodwór i Ryki.

Teren gminy to powierzchnia urozmaicona malowniczymi dolinami rzeki Okrzejki i Swarzyny, zwartymi kompleksami leśnymi oraz nielicznymi zbiornikami wodnymi.

Obszar gminy podzielony jest na 27 sołectw w obrębie, których znajduje się 29 miejscowości: Borucicha, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd, Huta Zadybska, Jagodne, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kąty, Kłoczew, Kokoszka, Kurzelaty, Nowe Zadybie, Padarz, Przykwa, Rybaki, Rzyczyna, Sokola, Sosnówka, Stare Zadybie, Stryj, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska-Kolonia, Wygranka, Wylezin, Zaryte, Żwadnik i 7 413 mieszkańców, w tym: 3 742 mężczyzn i 3 671 kobiet. Gmina Kłoczew ma charakter typowo rolniczy, charakteryzujący się dość wysokim poziomem produkcji zwierzęcej znacznie przewyższającym średni w powiecie ryckim i województwie lubelskim. Zdecydowanie przeważa chów bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Peryferyjne położenie w stosunku do dużych miast, czyste ekologicznie środowisko naturalne i różnorodność krajobrazowa są niekwestionowanym walorem gminy Kłoczew sprzyjającym rozwojowi turystyki. Dodatkowo na terenie gminy znajdują się godne uwagi zabytki historyczne, do których należą: pochodzący z okresu baroku zespół Kościoła Parafi alnego p.w. Jana Chrzciciela w Kłoczewie, zespół dworsko-parkowy w Jagodnem z XVIII/XIX wieku, zespół dworski w Starym Zadybiu z połowy XIX wieku.

Na terenie gminy kwitnie aktywność społeczna, kulturalna i sportowa przybierając różne formy. Zarówno instytucje kultury jak też powstałe stowarzyszenia wiejskie działają w szczególności na rzecz ochrony dorobku minionych pokoleń, zachowania tradycji i wzmocnienia integracji mieszkańców (dożynki, imprezy cykliczne).

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

  • Rewitalizacja Centrum Miejscowości Kłoczew. Wartość inwestycji: 571 834,21 zł, w tym dofi nansowanie z Programu Operacyjnego Ryby – 258 136,15 zł.
  • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsiej Wólce. Wartość inwestycji: 37 900,53 zł, w tym dofi nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 22 609,29 zł.
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czernicu. Wartość inwestycji: 353 398,05 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 116 490,00 zł.
  • Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kłoczewie. Wartość inwestycji: 4 148 598,14 zł.
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe. Wartość inwestycji: 306 425,06 zł , w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 990,00 zł .
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłoczewie oraz Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie. Wartość inwestycji: 7 566 401,92 zł (dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 3 819 964 zł).
  • Orlik 2012 – Zespół Szkół w Kłoczewie. Koszt całkowity inwestycji – 1.129.709,33 zł . Budowa współfi nansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 633 000,00 zł oraz Samorząd Województwa Lubelskiego w kwocie 200 000,00 zł.
  • Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości życia w gminie Kłoczew. Dofinansowanie ze środków RPO 5 844 013,50 zł (wartość projektu 6 875 310,00 zł).

Powrót