Tutaj jesteś Powiat Ochrona Środowiska Ogłoszenie o programie monitoringu...

Aktualności - Ochrona Środowiska

05-07-2016

Ogłoszenie o programie monitoringu lasów z dn. 5.07.2016 - OŚ.6164.66.2016

Zdjęcie Artykułu

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

 

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W zawiązku z powyższym informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitiringu lasu i prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Insytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Powrót