Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia E-WUŚ

eWUŚ

	W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji 
	Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia przydatne 
	informacje dot. tego systemu.

 

	Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, 
	przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. 
	Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

	Lubelski  OW NFZ przypomina również o obowiązku zgłaszania przez rodziców swoich dzieci do
	ubezpieczenia zdrowotnego.
	Więcej informacji można uzyskać na stronie Lubelskiego OW NFZ.
	http://www.nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje