Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia I Powiatowe Obchody Światowego Dnia...

Aktualności - Ochrona zdrowia

21-10-2016

I Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie Artykułu

I Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod honorowym patronatem Pani Hanny Czerskiej – Gąsiewskiej Przewodniczącej Rady Powiatu w Rykach oraz Pana Stanisława Jagiełło Starosty Ryckiego odbyły się w dniu 11 października 2016 r. w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie.

Placówka istnieje już 8 lat i działa na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy. Co to oznacza? Środowiskowy - że działa w środowisku – blisko miejsca zamieszkania, Dom – oznacza bezpieczeństwo, ciepło, bliskość, zrozumienie, Samopomoc uczestnicy sami muszą dążyć do zmian, polepszenia swojego funkcjonowania w życiu oczywiście przy wsparciu i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Ośrodek Wsparcia jest placówką dziennego pobytu posiadającą 22 miejsca statutowe. Podopiecznymi placówki są osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi tj. chorzy psychicznie - często po kryzysach, niepełnosprawni intelektualnie oraz wykazujący inne zaburzenia czynności psychicznych. Jak podkreśla Pani Justyna Szabłowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia, nadał funkcjonują stereotypy dotyczące osób chorujących psychicznie. Wynika to z niewiedzy, strachu przed nieznanym. Bardzo trafnie określiła to w jednej ze swoich książek Ella Porowska - „Niepełnosprawność jest tematem tabu, ponieważ burzy harmonię i konwencję normalności, do której świat jest przywiązany. Niewiedza pobudza strach, a strach powoduje, że nie chcemy o tym mówić.”

Uroczystość swoim przybyciem zaszczycili: Hanna Czerska – Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, ks. Kanonik Bogdan Kozioł – Proboszcz Parafii w Leopoldowie, Andrzej Lewczyk – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Teresa Flak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, Barbara Karst – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, Magdalena Piechota – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie, Jolanta Pyra – Kierownik warsztatów terapii Zajęciowej w Dęblinie, Bożena Wasilewska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, Monika Kośmińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie, Małgorzata Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, Jadwiga Janiszek – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rykach, Agnieszka Zając – psycholog, Kierownik Oddziału Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, Zofia Kujawska – opiekun koła wolontariatu, pedagog szkolny Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie oraz uczestnicy i pracownicy Ośrodka Wsparcia i Domu Pomocy Społecznej.

Warto jest wiedzieć, że Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest 10 października. Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Ustanowiła go Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (działająca od 1948 w 112 krajach na 6 kontynentach) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera.

Misją Federacji jest edukacja i promocja - rozpowszechnienie wśród ludzi na całym świecie wiedzy na temat medycznych, biologicznych, społecznych i edukacyjnych aspektów zdrowia psychicznego.
Szczegółowe cele Federacji zostały ujęte w czterech punktach:

1. Uświadomienie społeczeństwu wagi zdrowia psychicznego, pogłębienie zrozumienia i poprawa postaw względem osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. Promocja zdrowia psychicznego i dobrego funkcjonowania;
3. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, neurologicznym i psychosocjalnym.
4. Poprawa leczenia i opieki nad osobami psychicznie chorymi oraz osobami z zaburzeniami neurologicznymi i psychosocjalnymi.

Różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25% populacji, a Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje, że już w roku 2020 depresja będzie drugą, co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.

Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat kondycji psychicznej mieszkańców Polski w wieku od 18 do 64 lat wynika, że prawie osiem milionów Polaków boryka się z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi. Jedna na cztery osoby dorosłe i jedno na dziesięcioro dzieci doświadcza przynajmniej raz w życiu trudności o podłożu psychicznym.

W Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zawierająca przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Ww. ustawa uznaje, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na  lata 2011– 2015, którego głównym celem była m.in. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej. Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów w/w latach na terenie powiatu realizowany był Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mimo tego, że jego realizacja zakończyła się w 2015 roku - cele programu nadal realizowane są na naszym terenie między innymi poprzez włączenie się w IV Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Jesteśmy jednym z sześciu powiatów województwa lubelskiego realizującym przedsięwzięcie. Do Olimpiady z naszego terenu przystąpiło aż 7 z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Etap powiatowy Olimpiady odbył się 10 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Rykach. Etap regionalny odbędzie się 21 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym  w Lubartowie.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają nam uświadomić, że osoby chore mają prawo do godnego życia, do szacunku, informacji medycznej i leczenia. Mają także prawo do funkcjonowania w społeczeństwie, akceptacji i szansy rozwoju.

Część artystyczną uroczystości zapewnili uczestnicy Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie.

I Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Powrót