Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia Starosta Rycki o bezpieczeństwie i...

Aktualności - Ochrona zdrowia

13-04-2017

Starosta Rycki o bezpieczeństwie i zagrożeniach Powiatu Ryckiego

Zdjęcie Artykułu

7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się spotkanie Starosty Ryckiego z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu ryckiego oraz zagrożeń, na jakie powiat jest narażony.

Pracownice Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach przedstawiły zagrożenia występujące na terenie powiatu ryckiego, które mogą być spowodowane:

  1. katastrofami naturalnymi (powodzie; pożary; zagrożenia epidemiologiczne - choroby zakaźne ludzi, zwierząt, roślin; zagrożenia meteorologiczne - silne wiatry, huragany, intensywne opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, śnieżyce, silne mrozy, susze; masowe występowanie szkodników i chorób roślin);
  2. awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym;
  3. działaniami terrorystycznymi;
  4. zagrożeniami w bezpieczeństwie energetycznym;

Młodzież zapoznała się z pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dowiedziała się jak wygląda wymiana informacji pomiędzy strukturami Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach współpracuje z Centrami Zarzadzania Kryzysowego na poziomie gmin/miast jak i na poziome województwa z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prowadzi ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Powiatową Stacją sanitarno – epidemiologiczna, Powiatową Inspekcja Weterynaryjną, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, AMG-Centrum Medyczne – Szpital w Rykach oraz z jednostkami podległymi Staroście Ryckiemu.
Uczniowie dowiedzieli się, że obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia.

Następnie pracownice Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach przybliżyły młodzieży temat substancji niebezpiecznych składowanych w zakładach przemysłowych na terenie powiatu oraz przesłanki do wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych crp.

Stopnie alarmowe są wprowadzane w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Stopnie alarmowe crp są wprowadzane w  przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Uczniowie dowiedzieli się, że ataki cybernetyczne są jednym z najbardziej skutecznych zagrożeń uderzających we współczesne społeczeństwo. Cyberterroryzm staje się coraz bardziej powszechną metodą działania, ponieważ do przeprowadzania działań związanych z cyberatakiem jedynym potrzebnym narzędziem jest komputer i podłączenie do sieci. Została przedstawiona również informacja na temat pracy Komendy Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Uczniowie dowiedzieli się, jakimi siłami i środkami dysponują KPP i KP PSP w Rykach.

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach zwiedziła pomieszczenia Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rykach oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 W Rykach, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Rykach i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach VI szkolnych dni profilaktyki i promocji zdrowia 2016/2017.

VI szkolne dni profilaktyki i promocji zdrowia

Powrót