Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia „[...] W POŁUDNIE LATA, NA KOŃCU...

Aktualności - Ochrona zdrowia

26-06-2017

„[...] W POŁUDNIE LATA, NA KOŃCU ŚWIATA” - WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

Zdjęcie Artykułu

23 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, które było podsumowaniem dziesięciu miesięcy spędzonych w murach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie.

Dyrektor szkoły Gabriela Wojdat słowami skierowanymi do społeczności szkolnej rozpoczęła apel końcoworoczny. Po Jej przemówieniu głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Maria Wojtachnio.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali średnią ocen 4,75.

Następnie wręczone zostały nagrody Starosty Ryckiego, które otrzymali uczniowie z najwyższą średnią. Wychowawcy również przekazali swoim wychowankom podziękowania i upominki za wysokie wyniki w nauce i zachowanie, zrobili to także organizatorzy konkursów: humanistycznych, gastronomicznych i sportowych.

Wyrazy wdzięczności przekazali także nauczyciele organizujący szkolne uroczystości i  przedsięwzięcia.

Pani Dyrektor uroczyście pożegnała także absolwentów klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, której wychowawcą był Dariusz Piwoński.

Uwieńczeniem zakończenia roku szkolnego był program artystyczny przygotowany przez kl. I TEO pod opieką Aleksandry Wiśniewskiej.

 

 

 

„[...] W POŁUDNIE LATA, NA KOŃCU ŚWIATA” - WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

Powrót