Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia Uprawnienia dla osób o znacznym...

Aktualności - Ochrona zdrowia

03-07-2018

Uprawnienia dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej

Zdjęcie Artykułu

1 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932).

Określa ona uprawnienia dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in.:
    1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
    2. Prawo do wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.
    3. Prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. To znaczy, że placówka medyczna jest zobowiązana do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Jeżeli zaś udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, musi wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć. Nie może być to później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalne numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje o powyższych uprawnieniach.  
 
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ tel. 661 881 054.
Powrót