Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia RODZIC OPIEKUJĄCY SIĘ CHORYM...

Aktualności - Ochrona zdrowia

17-05-2019

RODZIC OPIEKUJĄCY SIĘ CHORYM DZIECKIEM NIE ZAPŁACI ZA SZPITALNE ŁÓŻKO

Zdjęcie Artykułu

16 maja 2019 roku Sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1318 ze zm.). Dzięki niej rodzice przebywający w szpitalu wraz z chorym dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym nie będą musieli płacić za łóżko, posiłki i inne koszty związane z ich obecnością przy hospitalizowanym.

Zmiana przepisów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z powodu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu, obciążani byli przez podmiot leczniczy różnego rodzaju opłatami związanymi z ich pobytem, np. za łóżko, pościel, posiłek, zużyty prąd. Nie było co prawda takiego obowiązku, ale zdecydowana większość szpitali i zakładów leczniczych je pobierała, co w przypadku dłuższego hospitalizowania znacznie obciążało budżet rodzinny. Prawo do obciążenia kosztami związanymi z towarzyszeniem osób bliskich chorego wynikało z art. 35 ww. ustawy. W myśl przepisu wysokość opłaty rekompensującej koszty [wynikające z realizacji prawa do osobistego kontaktu chorego z osobami bliskimi, jeżeli jego realizacja skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej] ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw. Wprowadzana nowelizacja wprost zakazuje pobierania takich opłat. Koszty te ma pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Proponowana zmiana na przyczynić się do zwiększenia częstotliwości kontaktów chorych dzieci z bliskimi, a tym samym usprawnić proces leczenia i rekonwalescencji małych pacjentów oraz niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
 
Nowelizacja czeka na akceptacje Senatu i podpis Prezydenta RP.
Powrót