Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia WYJAZDY DO SANATORIUM W RAMACH NFZ –...

Aktualności - Ochrona zdrowia

27-06-2019

WYJAZDY DO SANATORIUM W RAMACH NFZ – ZMIANY W PRZEPISACH

Zdjęcie Artykułu

19 lipca 2019 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje je nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Najważniejszą zmianą jest okres po upływie którego można ponownie wystąpić z wnioskiem na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Dopiero po 12 miesiącach od wyjazdu do sanatorium pacjent będzie mógł złożyć ponowne skierowanie na wyjazd*. Przedmiotowa zmiana ma skrócić kolejki do sanatorium, bowiem, jak wynika z danych NFZ każdego roku do oddziałów wojewódzkich funduszu wpływa ok. 500 tysięcy skierowań, z czego ok. 150 tysięcy to skierowania od kuracjuszy, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia.
 
Kolejnymi zmianami są:
  • obowiązek dostarczenia skierowania do sanatorium przez pacjenta do oddziału NFZ w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia (po upływie tego terminu straci ono ważność),

  • decydowanie przez lekarza specjalistę z NFZ o miejscu, do którego zostanie wysłany pacjent i rodzaju leczenia uzdrowiskowego (obecnie takie sugerowane przez pacjenta miejsce wpisywał na skierowaniu lekarz rodzinny, nie było one jednak wiążące dla NFZ, który mógł dokonać zmiany),

  • zniesienie obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia.
 
Skierowania na leczenie uzdrowiskowe labo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność. Do skierowań tych nie stosuje się 30 dniowego okresu ważności.
 
 
*Zmiana nie dotyczy leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.
Powrót