Tutaj jesteś Powiat Sport Otwarcie kompleksu boisk...

Aktualności - Sport

19-10-2018

Otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ nr 1 w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

18 października 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna.

Uroczystość prowadzili uczniowie: Oliwia Długoszek i Szymon Pasturczak. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici goście: Urszula Gralewska – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Lublinie, wizytator i opiekunka szkoły, Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Jagiełło –Starosta Rycki, Hanna Czerska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Włodarczyk – Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Grzechnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Miniemy, samorządowcy, przedstawiciele inwestora, przedstawiciele zakładów pracy współpracujących ze szkołą, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.
 
Wszystkich zebranych powitała dyrektor ZSZ nr 1 w Dęblinie Jolanta Kiebzak. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że sport to jedna z najważniejszych dziedzin naszego życia, bo kształtuje nie tylko ciało ale także charakter, uczy wytrwałości, szacunku, pokonywania własnych słabości. W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała staroście ryckiemu Stanisławowi Jagiełło i Zarządowi Powiatu za finansowe wsparcie i zaangażowanie w sfinalizowanie projektu budowy boisk wielofunkcyjnych. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor wyraziła przekonanie, że dzięki nowemu sportowemu kompleksowi szkoła będzie mogła szczycić się kolejnymi sukcesami sportowymi.
 
Powiat Rycki wybudował kompleks boisk przy ZSZ nr 1 w Dęblinie ze środków własnych za kwotę 1.481.658 zł. Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to działania, które dla samorządu powiatu ryckiego są jednymi z ważniejszych zadań – mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło - Nowy obiekt sportowy będzie służył całej społeczności szkolnej w kontekście rozwoju i promocji kultury fizycznej wśród młodzieży. Jestem przekonany, że boisko będzie spełniać oczekiwania młodych sportowców, stanowiąc doskonałe zaplecze dla rozwoju ich pasji i zainteresowań.
 
Wykonawcą prac budowlanych była firma „Eurocourt”  Sp. z o.o. z Radomia. Zakres inwestycji przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie w szczególności obejmował:
 1. budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
 2. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (obejmującego boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszowej, dwa boiska do piłki siatkowej) wraz z ogrodzeniem panelowym i piłko chwytami,
 3. budowę bieżni liniowej 4-torowej o długości 60 m i nawierzchni poliuretanowej,
 4. budowę rzutni do pchnięcia kulą;
 5. budowę skoczni do skoku w dal;
 6. budowę boiska do piłki plażowej;
 7. rozbiórkę istniejących ogrodzeń oraz budowę nowego ogrodzenia terenu przeznaczonego dla obiektów sportowych
 8. budowę placu apelowego w miejscu istniejącej nawierzchni betonowej;
 9. budowę niezbędnych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej;
 10. rozbiórkę budynku rowerowi;
 11. rozbiórkę dotychczasowych obiektów sportowych;
 12. zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie w elementy małej architektury typu kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.
W trakcie spotkania dyrektor szkoły pani Jolanta Kiebzak została uhonorowana Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego. Wręczenia dokonał pan Grzegorz Kapusta – wicemarszałek województwa lubelskiego.
 
Najważniejszym momentem spotkania był moment uroczystego otwarcia kompleksu boisk, którego dokonali, przecinając symboliczną wstęgę: Grzegorz Kapusta - Wicemarszałek Województwa, Urszula Gralewska – przedstawicielka Kuratorium, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Hanna Czerska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Jolanta Kiebzak - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie oraz przedstawiciel firmy Eurocourt.
 
Poświęcenia boisk dokonał ksiądz kanonik Andrzej Kania – proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie.
 
Uroczystość uświetniły występy drużyny cheerleaderek ,,Sweet Angels” oraz pokaz treningu grupy MMA Forca Dęblin.
 
Symbolicznego pierwszego strzału na bramkę dokonali: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło i dyrektor szkoły Jolanta Kiebzak.
 
Niezwykłym wydarzeniem był Mecz Otwarcia w piłkę siatkową pomiędzy drużyną samorządowców i nauczycieli ZSZ nr 1 w Dęblinie a uczniami.
 
W programie otwarcia znalazły się także inne konkurencje sportowe, takie jak: mecz koszykówki, mecz piłki nożnej i konkurencje lekkoatletyczne.
Foto/ info.: Urszula Kostyra, Starostwo Powiatowe w Rykach
 
 
 

Otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ZSZ nr 1 w Dęblinie

Powrót