Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady, 
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu, 
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu. 
 
ZARZĄD POWIATU RYCKIEGO VI KADENCJI NA LATA 2018-2023:
 

Szczygielski Dariusz – Starosta Rycki

Monika Kośmińska – Wicestarosta

Jeżewska Grażyna – Członek Zarządu

Wąsik Andrzej – Członek Zarządu

Zagożdżon Karol – Członek Zarządu