Tutaj jesteś Turystyka Ciekawe Miejsca MIASTO DĘBLIN - Kościół parafialny...

Ciekawe miejsca

MIASTO DĘBLIN - Kościół parafialny p.w. Chrystusa Miłosiernego

Zdjęcie Artykułu

przy ul. Wiślanej wzniesiony w pierwszej połowie XVIII w. jako cerkiew unicka w Łosicach.

Przeniesiony do Dęblina na ul. Warszawską w l. 1928-1929, przebudowany i rozbudowany (1960 r.), przeniesiony na ul. Wiślaną w l. 1986-1987. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trzynawowy, bazylikowy. Ołtarz główny rokokowy pochodzący z poł. XVIII w., w zwieńczeniu rzeźba Trójcy Świętej. Ołtarze boczne barokowo-rokokowe z poł. XVIII w., uzupełnione. Drzwi na ambonę z pierwszej poł. XVIII w., rzeźbione z malowidłem na płycinie przedstawiającym św. Archanioła Gabriela z tego samego okresu. Prospekt organowy pochodzi z drugiej poł. XVII w., przeniesiony z dawnego kościoła parafialnego w Rykach. W kruchcie krucyfi ks barokowo-ludowy XVIII-wieczny.

Powrót