Tutaj jesteś Urząd Elektroniczne usługi publiczne Materiały do pobrania EUP Rozpatrywanie indywidualnych spraw...

Elektroniczne usługi publiczne - Materiały do pobrania

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Zdjęcie Artykułu

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą
 
Powrót