Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH tel. 81/86-57-450, fax. 81 86-51-966 starostwo@ryki.powiat.pl ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
WYDZIAł ROZWOJU I ZARZąDZANIA MIENIEM POWIATU tel. 81 86-57-472, 81 86-57-474 ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 212 - 214 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Referent Leszek Guzy 81 8657472 promocja@ryki.powiat.pl
Specjalista Małgorzata Krzywiec 0818657472 213
Naczelnik Wydziału Aneta Ochal 081 8657473 212
Zastępca Naczelnika Krzysztof Pomarkiewicz 213
Specjalista Edyta Pudło 0-81 8657 472 214
Opis wydziału
Wydział zajmuje się planowaniem rozwoju powiatu, przygotowywaniem programów rozwoju powiatu w oparciu o strategię rozwoju powiatu, przygotowywaniem planów inwestycji i poszukiwaniem pozabudżetowych źródeł ich finansowania, prowadzeniem inwestycji, gospodarowaniem mieniem powiatu.
WYDZIAł FINANSOWY tel. 81 86-57-457; 81 86-57-459 starostwo@ryki.powiat.pl ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 108-110 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
specjalista Magdalena Papirkowska
Skarbnik Powiatu Aneta Działa 81 865 74 57 110
Inspektor Renata Galas 81 8657459 109
Inspektor Bożena Łukasiak 106
Główna Księgowa Joanna Pawelec 81 8657460 110
Podinspektor Hanna Sieraj 110
Inspektor Monika Szlendak 81 8657458 108
Inspektor Ewa Warowna 818657459 109
Opis wydziału
Wydział zapewnia obsługę finansowo-księgową oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Wydziałem kieruje Główny Księgowy Starostwa.
WYDZIAł EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOłECZNYCH tel. 81 8657469, fax. 81 8651966 edukacja@ryki.powiat.pl ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 207, 206, 211 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik wydziału Małgorzata Grzechnik 081 8657470, 081 8657469 edukacja@ryki.powiat.pl 208
Inspektor Justyna Marchel 81-865 74 71 edukacja@ryki.powiat.pl 207
Inspektor Aneta Okoń 81 8657469 edukacja@ryki.powiat.pl 207
Inspektor Michał Wesoły 211
Inspektor Małgorzata Wołowiec 81 8657469 edukacja@ryki.powiat.pl 207
Opis wydziału
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu edukacji, zdrowia, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych. Nadzoruje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i pomocy rodzinie
WYDZIAł ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA tel. 81 86-57-464, 86-57-465, 81 86-57-466 ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 201 - 203 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista Beata Jońska 81 8657465 202
Naczelnik wydziału Henryk Lipiec 81 8657465 203
Specjalista Dorota Nowak-Drzazga 81 8657464 201
Specjalista Justyna Pielacha 81 8657464 201
Referent Radosław Warowny 81 8657465 201
Opis wydziału
Wydział Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie zadań wynikających pozwoleń prawa budowlanego, w tym: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.
WYDZIAł OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 81-865 74 68, 81-865 74 77 srodowisko@ryki.powiat.pl ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 204 - 206 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Leśnik Jerzy Lis 605 448 554
Leśnik Jan Pyszniak 501 316 158
Leśnik Stanisław Latos 601 248 972
Geolog Zofia Szydeł 205
Marta Kisiel 81-865 74 68 206
Specjalista Aneta Młot 81-865 74 68 206
Naczelnik Wydziału Elżbieta Dadas 81-865 74 77 204
Opis wydziału
Wydział zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.
WYDZIAł KOMUNIKACJI tel. 81 8657479 Dęblin 81 8830533, fax. 81 8652 komunikacja@ryki.powiat.pl ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, parter Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor Milena Czajka 81 8652206 , 81 86-57-479
Inspektor Irena Filipek 81 86-57-479 , 081 8652206
Inspektor Anna Gruza 81 86-57-479 , 81 8652206
Naczelnik wydziału Maciej Królikiewicz 81 86-57-479 , 81 8652206
Referent Iwona Kulina 081 8830533
Inspektor Barbara Piątkowska 81 86-57-479
Specjalista Monika Skrzypiec 81 88-30-533
Inspektor Zbigniew Smagłowski 81 86-57-479 , 81 8652206
Inspektor Lucyna Suwała 81 86-57-479
Referent Magdalena Woźniak
Opis wydziału

Wydział Komunikacji Stanowisko w Dęblinie 81 88-30-533

Wydział zajmuje się załatwianiem spraw w zakresie prawa o ruchu drogowym , w tym związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz realizacją innych zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym i prawa przewozowego.

WYDZIAł GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOśCI Naczelnik 81 8657480; 81 8657481 484 ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, pokój nr 111 - 116 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor Andrzej Banaś 16
Inspektor Tadeusz Chudek 818657483 113
Inspektor Adam Cybulski 1
Inspektor Dariusz Jabłoński 81 8657482 112
Zastępca Naczelnika Adam Kasprzak 111
Inspektor Alina Majsterek 81 8657481 111
Specjalista Edyta Mróz 1
Referent Żaneta Niburska 1
Naczelnik wydziału Ewa Pietryka 81 8657480 116
Inspektor Grażyna Pióro 113
Inspektor Łukasz Pogodziński 16
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Krzysztof Pudło 1
Inspektor Jolanta Rothkaehl 818657482 112
Specjalista Agnieszka Waśko 114
Inspektor Anna Wąsowska 81 8657484 114
Opis wydziału

Wydział Geodezji - stanowisko w Dęblinie 81 88-30-183

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

ul. Wyczółkowskiego 10a

08-500 Ryki, Tel. 81-865 74 86, e-mail: podgik@ryki.powiat.pl

Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych. Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, którego zakres zadań określa Starosta.

WYDZIAł KOMUNIKACJI - FILIA W DęBLINIE tel. 81 883 05 33 ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor Zenon Lewiński 81 88-30-533
Opis wydziału
WYDZIAł ORGANIZACYJNY tel. 81 8657450, fax. 81 8651966 starostwo@ryki.powiat.pl Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Obsługa sekretariatu Milena Łagodzińska 81- 865 74 50
Referent Beata Cieloch 0-81 8651966 103
Kierownik kancelarii elektronicznego obiegu dokumentów , archiwista Katarzyna Czerska 081 8657462 117
Referent Piotr Filipek 0-81 8657 463
Kierowca samochodu osobowego Wiesław Jabłoński
Referent Kamila Jakubaszek 117
Inspektor Dagmara Janowska 100
Inspektor Janusz Jeżewski 118
Inspektor Monika Kucharska 0-81 8657 476 100
Inspektor Marianna Miłosz 081 8657475 216
Inspektor Monika Nojek 0818651571
Inspektor Justyna Noworol 117
Robotnik gospodarczy Roman Szczygielski
Sekretarz Powiatu Sławomir Wołowiec 0-81 8657450 starostwo@ryki.powiat.pl 105
Inspektor Aneta Zowczak 0-81 8657 476 100
Opis wydziału
Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu i Rady, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich i nadzoru nad stowarzyszeniami.