Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Poradnie Psychologiczno - Pedagogczne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA...

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w RYKACH

Zdjęcie Artykułu

Poradnia powołana została z dniem 1.01.1969 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Swoją działalnością obejmowała powiat rycki, w skład którego wchodziło siedem gmin.

Na krótko, bo zaledwie na rok, udostępniono nowo powstałej placówce pomieszczenie w jednym z domków dla nauczycieli przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Żytniej.

W ciągu czterdziestu pięciu lat swojej działalności poradnia pięciokrotnie zmieniała miejsce pobytu. Obecnie siedzibą poradni jest lokal w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach przy ul. Żytniej 5a. Z dniem 28.09.1993 r. Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Rykach została przekształcona przez Kuratora Oświaty w Lublinie, podobnie jak inne poradnie w woj. lubelskim w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach.

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Ryki oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór i Ułęż. Pod opieką poradni znajduje się 55 placówek. Rocznie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzysta ponad 2000 osób.

Powrót