Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowe Służby i Straże Pożarne KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY...

Powiatowe Służby Inspekcje i Straże

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

W 1999 r. na bazie działającej w Rykach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, zostaje utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Poza wcześniej wykonywanymi zadaniami z zakresu organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, KP PSP Ryki jest odpowiedzialna za realizację na terenie powiatu również innych zadań przypisanych PSP tj. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż., rozpoznawanie zagrożeń, szkolenie doskonalące funkcjonariuszy PSP, organizowanie i prowadzenie szkoleń strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz utrzymanie w gotowości do działań pojazdów i sprzętu specjalistycznego komendy.

KP PSP Ryki w latach 1999-2014 kładła szczególny nacisk na wymianę wyeksploatowanych i przestarzałych technicznie samochodów gaśniczych i specjalnych, poprawę wyposażenia w specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, poprawę kwalifikacji i wyszkolenia funkcjonariuszy komendy, poprawę wyszkolenia strażaków-ratowników OSP (organizacja kursów specjalistycznych, szkoleń doskonalących, ćwiczeń obiektowych zgrywających oraz zawodów sportowo-pożarniczych i sportowych), prowadzenie kontroli ppoż. w lasach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach produkcyjnych i magazynowych oraz prowadzenie działań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki zagrożeń. Realizując te zadania komenda współpracowała z lokalnymi samorządami, jednostkami OSP oraz ze związkami OSP (zarządy gminne ZOSP RP i ZP ZOSP RP w Rykach).

Powrót