Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im....

Szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im. MARII DĄBROWSKIEJ w DĘBLINIE

Zdjęcie Artykułu

 
Zespół jest jedną z najmłodszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu ryckiego. Szkoła rozpoczęła działalność w 1968 r. jako filia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 a od 1 września 1969 r. zaczęła funkcjonować samodzielnie, jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Dęblinie.
W maju 1970 r. rozpoczynają pracę warsztaty szkolne. W 1979 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku dydaktycznym.
Doniosłym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie jej w 1989 r. imienia Marii Dąbrowskiej oraz wręczenie, ufundowanego przez Radę Rodziców, sztandaru.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie wchodzą następujące szkoły:
  • III Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Handlowe,
  • Technikum Ekonomiczne,
  • Technikum Gastronomiczne,
  • Technikum Hotelarskie,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2.
Bazę szkoły stanowi: 14 sal lekcyjnych wyposażonych w zestawy multimedialne, nowoczesna pracownia technologii gastronomicznej z 16 stanowiskami do pracy, sala gimnastyczna, nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny (boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, ręcznej i plażowej, rzutnia pchnięcia kulą, bieżnia okólna, bieżnia czterotorowa z nawierzchnią tartanową), biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym oraz warsztaty szkolne.
Powrót